Zmírnění následků sucha v lesích s podporou Zlínského kraje

Lesy města Zlína vybudují na lesních cestách zemní příkopy – průlehy, kterými bude svedena dešťová voda, zejména z přívalových srážek, do malých zasakovacích jímek nebo do lesních porostů mimo cesty. Během srpna 2021 bude vybudováno celkem 40 průlehů a 1 stavebně náročnější propust v lesích u obcí Kostelec, Malenovice, Příluky Číst více…

Kůrovcová kalamita pokračuje

Po chladném a deštivem květnu, který zbrzdil vývoj podkorního hmyzu, jsou ohroženy všechny smrkové lesy v okolí Zlína. Kůrovcové stromy zpracováváme průběžně lesní technikou. Menší množství zadáváme občanům ze Zlína a okolních obcí jako samovýrobu. Zájemci nás mohou kontatovat prostřednictvím Poptávkového formuláře na webu.

Podzimní sázení stromů

Stromy v lese kácíme tak, abychom vytvořili prostor mladým stromkům. Les se tak obnoví sám. Na plochách, kde byl les zničen kůrovcem, musíme zalesnit sazenicemi z lesních školek. Tisíce sazenic vysazujeme u sídliště Vršava. Pomohli nám klienti s mentálním hendikepem z Naděje. Děkujeme.