V roce 2021 bylo postaveno 2,37km lesnických oplocenek na plochách téměř 2ha zničených kůrovcovou klamitou. Tyto plochy byly osázeny sazenicemi především dubu zimního a buku. Mladé stromky musí být chráněny lesními oplocenkami proti okusu lesní zvěře. Na místě smrkových lesů tak vzniknou stabilní smíšené porosty. Na výstavbu oplocenek jsme v roce 2021 podali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu RO Olomouc.

Kategorie: LESY ZLÍN