Co je lesní pedagogika?

Lesníci připraví pro děti nebo dospělé naučný program o lese. Výuka je v lese, v přírodě. Hrami a společnými zážitky se účastníci seznámí s péčí lesníků o les, s myslivostí, botanikou a zoologií.

Jak se můžete dočíst z našich dalších článků, v městských lesích přípravujeme lesní pedagogiku pro děti z mateřských a základních škol, středoškoláky, stejně jako pro klienty z Naděje. Každému člověku má les co nabídnout a je tím nejlepším hřištěm a učebnou zároveň.Programy lesní pedagogikyv loňském roce přilákaly do lesa více než 500 zájemců. V prvním pololetí tohoto roku se počet zájemců přiblížil číslu 250. Pokud by Vás náplň lesní pedagogiky zaujala, pak rádi uvítáme v lese i Vás nebo školní kolektiv Vašich dětí.

Lesní pedagogika ve zlínských lesích

V rámci Týdne lesů byla v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně připravena akce pro mateřské školy. Byla to jakási ochutnávka lesní pedagogiky. A zdá se, že dětem z mateřských škol zachutnalo. Na podzim do lesa na programy lesní pedagogiky zavítalo přibližně sto dětí předškolního věku a v prvním pololetí letošního roku k nim přibyla další stovka. Některé školky za námi do lesa přišly opakovaně. V letošním roce jsme dle přání paní učitelky navázali na učivo probírané ve školce a zaměřili program na život ptactva. Naučili jsme se poznat několik lesních druhů, zkusili si postavit hnízdo, vyzkoušeli si kolik práce to dá nakrmit mláďata i jak obezřetní ptáci musí být, aby se sami nestali kořistí. Na památku si děti odnesli vlastní výrobek ze dřeva.

Také učitele gymnázia na Lesní čtvrti zřejmě lesní pedagogika zaujala, protože ji letos opět zařadily mezi projekty environmentální výchovy. I letošní druháci a septimáni si tak vyzkoušeli co obnáší lesnické povolání.

Nezapomínáme ani na děti ze základních škol, pro které byla lesní pedagogika původně vymyšlena. Na podzim jsme s žáky základní školy Slovenská jeden takový „ukázkový“ program absolvovali. Nejprve jsme se s využitím lesního tabletu naučili poznávat lesní dřeviny podle letorostů. Pak jsme se pomocí domina naučili ošetřovat lesní porosty proti různým škodlivým činitelům. Díky různorodosti kůry lesních dřevin jsme zjistili jaké další, mimoprodukční, funkce les plní. Také jsme se dozvěděli k čemu všemu a proč se používá dřevo a sami si vyzkoušeli, jak se řeže pilou. 

Na jaře jsme se potkali v lese s prvňáčky ze základní školy v Malenovicích.  U kázali jsme si jak vypadá kůrovec (děti si dokonce každý jednoho nesli ukázat domů maminkám) a naučili jsme se, jak se les chrání před nepříznivými vlivy. Vyzkoušeli jsme si tradiční jarní práci v lese, tedy sázení mladých stromků, a dozvěděli se, proč se stromky vysazují a čím je les pro lidi prospěšný. Na závěr došlo i na myslivost. Shozy, kožešiny, vystřelené patrony šly z ruky do ruky.