Lesy města Zlína vybudují na lesních cestách zemní příkopy – průlehy, kterými bude svedena dešťová voda, zejména z přívalových srážek, do malých zasakovacích jímek nebo do lesních porostů mimo cesty. Během srpna 2021 bude vybudováno celkem 40 průlehů a 1 stavebně náročnější propust v lesích u obcí Kostelec, Malenovice, Příluky a Zlín – Lazy. Zlínský kraj poskytne z Fondu Zlínského kraje – Podpora zmírnění následků sucha v lesích dotaci ve výši 70% z výdajů na realizaci projektu.

Kategorie: LESY ZLÍN