V zimním období roku 2024 proběhne v lesních porostech v místní části Lazy, nad hvězdárnou a gymnáziem ke kácení stromů.

Nejedná se o holoseče, tedy o vykácení všech stromů.

Jak se stromy těží?

Kácí se v průměru každý pátý strom.

Jaký je důvod ke kácení?

Těžbou podpoříme stromy, které v lese zůstanou. Ty s nejkvalitnějším kmenem a korunou. Do lesa se dostane světlo a vláha, aby se les mohl sám zmladit. Les bude odolnější ke změně klimatu. Dřevo z vytěžených stromů prodáme na pily v okolí Zlína. Podpoříme zaměstnanost ve zlínském regionu i spotřebu dřeva, jako obnovitelné suroviny.

Během těžby nevstupujte prosím do lesního porostu, kde probíhá těžba.

Tyto porosty budou označeny páskou ZÁKAZ VSTUPU.

Po těžbě bude klest přednostně uklizen na cestách a pěšinách. Postupně bude uklizen v porostech na hromady, aby nebránil přirozené obnově lesa.

Lesní cesty, pokud budou poškozeny během přibližování dřeva traktorem, budou opraveny.

Omlouváme se návštěvníkům lesa za ztížený pohyb v lese během realizace těžebních prací.

Kategorie: LESY ZLÍN