gray bar
Městské lesy Zlín
multicolor bar

Rekonstrukce lesní cesty Vršava

V květnu 2017 byla provedena rekonstrukce lesní cesty na Vršavě. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova. Celková délka opraveného úseku cesty je 370m, povrch byl zhutněn a navezena vrstva štěrkodrti. Cesta bude sloužit k odvozu dřevní hmoty. http://www.lesyzlin.eu./doc/Publicita_Lesy_mesta_Zlina.pdf

Těžba stromů na Velíkové

V zimních měsících proběhla těžba stromů v okolí Velíkové. Nevznikly holoseče, protože těžba probíhá výběrem jednotlivých stromů. Současně se tímto způsobem uvolňují nálety jedle a dubu a není nutné uměle zalesňovat. Nálety jedle v květnu oplotíme proti dančí zvěři. Těžba dřeva tímto způsobem bude znovu pokračovat na podzim v okolí Rabliny. Na úklidu klestu se podílí občané Velíkové. Poděkování patří městské policii Zlín za kontrolu skládek dřeva.

Podzimní sázení stromů

Stromy v lese kácíme tak, abychom vytvořili prostor mladým stromkům. Les se tak obnoví sám. Na plochách, kde byl les zničen kůrovcem, musíme zalesnit sazenicemi z lesních školek. Tisíce sazenic  vysazujeme u sídliště Vršava. Pomohli nám klienti s mentálním hendikepem z Naděje. Děkujeme.

Letní těžby kůrovcem napadených stromů

Stejně jako minulý rok těžime smrky napadené kůrovcem. Dřevo přibližujeme traktorem a na menší vzdálenosti koněm. Dřevní hmota je odvážena na místní pily do 20km od Zlína.

Konference FSC ve Zlíně

Lesy města Zlína spolupořádaly v červnu 2016 konferenci FSC s exkurzí do městských lesů. Od minulého roku jsme držiteli prestižního certifikátu FSC, který zaručuje, že dřevo z našich lesů je pěstováno přírodě blízkým způsobem.

Zimní těžby

Zimní těžby probíhají nad zlínským gymnáziem. Kácíme 130-leté buky, abychom pomohli nové generaci lesa, která pod starými stromy vyrostla. Další těžby probíhají ve smrkových porostech nad sídlištěm Vršava. Smrk tu začíná po loňském suchu chřadnout a je napadán kůrovcem. Bude zde vysazen nový les s převahou jedle a dubu.

Kůrovcová kalamita

Kůrovcová kalamita zasáhla na podzim i městské lesy. Stovky m3 smrku napadeného lýkožroutem smrkovým a dalšími druhy kůrovců musely být co nejrychleji pokáceny a odvezeny z lesa. Nejvíce byly napadeny 130leté smrkové lesy v okolí sídliště Vršava. Dřevní hmota byla odvezena na velké pilařské provozy v České republice i na menší pily ve Zlínském regionu. 

Úklid klestu po těžbě ve spolupráci s Nadějí a občany Zlína

S úklidem klestu po zimních těžbách nám letošní jaro a léto pomohli klienti zlínské a otrokovické Naděje. Přes své mentální nebo tělesné znevýhodnění se zapojili do náročné práce v lese. Společně strávený čas byl pro nás všechny obohacením a těšíme se na další spolupráci.

Zalesňování je ukončeno

V lesích města Zlína probíhá těžba stromů převážně tak, aby se les zmladil sám. V porostech borovice u Velíkové jsme na kruhových plochách vysadili jedli, která by zde bez naší pomoci nevyrostla. Úklid klestu po těžbě provedli obyvatelé Velíkové a Štípy. Náleží jim velké poděkování.

Zimní těžby zahájeny v lese u Velíkové a na Lazech

V lese u Velíkové za Výletištěm na začátku ledna probíhá těžba harvestorem ve starších borových porostech. Vzniknou malé kruhové seče o průměru asi 30m. Na jaře budou osázeny jedlí a zaploceny. Kromě toho byly v porostu k pokácení vybrány převážně netvárné, nemocné a poškozené stromy. Využili jsme mrazivého počasí, abychom co nejméně poškodili lesní cesty.

V lese nad gymnáziem na Lesní čtvrti na přelomu roku proběhla havarijní těžba stromů kolem Stezky zdraví.

Cesta nad Hvězdárnou má nový kamenný povrch

Lesní cesta na Lazech, nad gymnáziem a hvězdárnou byla mezi 7. a 12 srpnem 2014 opravena. Na stávajíci již nevyhovující vrstvy byla navezena a zhutněna vrstva štěrkodrti a kameniva s jemnými frakcemi. Modrošené kameny byly dovezeny z kamenolomu Výkleky na Přerovsku. Cesta bude zpříjemňovat vycházky do lesa obyvatelům Lesní čtvrti a bude sloužít rovněž jako odvozní cesta pro dřevní hmotu z lesních porostů.