gray bar
Městské lesy Zlín
multicolor bar

Co je lesní pedagogika?

Lesníci připraví pro děti nebo dospělé naučný program o lese. Výuka je v lese, v přírodě. Hrami a společnými zážitky se účastníci seznámí s péčí lesníků o les, s myslivostí, botanikou a zoologií.

Jak se můžete dočíst z našich dalších článků, v městských lesích přípravujeme lesní pedagogiku pro děti z mateřských a základních škol, středoškoláky, stejně jako pro klienty z Naděje. Každému člověku má les co nabídnout a je tím nejlepším hřištěm a učebnou zároveň.

Programy lesní pedagogiky v loňském roce přilákaly do lesa více než 500 zájemců. V prvním pololetí tohoto roku se počet zájemců přiblížil číslu 250. Pokud by Vás náplň lesní pedagogiky zaujala, pak rádi uvítáme v lese i Vás nebo školní kolektiv Vašich dětí.

Lesní pedagogika 2016

V rámci Týdne lesů byla v Knihovně Františka Bartoše ve Zlíně připravena akce pro mateřské školy. Byla to jakási ochutnávka lesní pedagogiky. A zdá se, že dětem z mateřských škol zachutnalo. Na podzim do lesa na programy lesní pedagogiky zavítalo přibližně sto dětí předškolního věku a v prvním pololetí letošního roku k nim přibyla další stovka. Některé školky za námi do lesa přišly opakovaně. V letošním roce jsme dle přání paní učitelky navázali na učivo probírané ve školce a zaměřili program na život ptactva. Naučili jsme se poznat několik lesních druhů, zkusili si postavit hnízdo, vyzkoušeli si kolik práce to dá nakrmit mláďata i jak obezřetní ptáci musí být, aby se sami nestali kořistí. Na památku si děti odnesli vlastní výrobek ze dřeva.

Také učitele gymnázia na Lesní čtvrti zřejmě lesní pedagogika zaujala, protože ji letos opět zařadily mezi projekty environmentální výchovy. I letošní druháci a septimáni si tak vyzkoušeli co obnáší lesnické povolání.

Nezapomínáme ani na děti ze základních škol, pro které byla lesní pedagogika původně vymyšlena. Na podzim jsme s žáky základní školy Slovenská jeden takový „ukázkový“ program absolvovali. Nejprve jsme se s využitím lesního tabletu naučili poznávat lesní dřeviny podle letorostů. Pak jsme se pomocí domina naučili ošetřovat lesní porosty proti různým škodlivým činitelům. Díky různorodosti kůry lesních dřevin jsme zjistili jaké další, mimoprodukční, funkce les plní. Také jsme se dozvěděli k čemu všemu a proč se používá dřevo a sami si vyzkoušeli, jak se řeže pilou.

Na jaře jsme se potkali v lese s prvňáčky ze základní školy v Malenovicích. Ukázali jsme si jak vypadá kůrovec (děti si dokonce každý jednoho nesli ukázat domů maminkám) a naučili jsme se, jak se les chrání před nepříznivými vlivy. Vyzkoušeli jsme si tradiční jarní práci v lese, tedy sázení mladých stromků, a dozvěděli se, proč se stromky vysazují a čím je les pro lidi prospěšný. Na závěr došlo i na myslivost. Shozy, kožešiny, vystřelené patrony šly z ruky do ruky.

Lesní pedagogika léto 2015

Před koncem školního roku se na nás obrátili profesoři z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, zda bychom mohli pro jejich studenty v rámci projektového týdne environmentální výchovy připravit program Lesní pedagogiky. Slovo dalo slovo, a tak se ve dnech 24. – 26. června v našem lese vystřídalo postupně šest tříd studentů gymnázia ve věku okolo 17 let. Program byl pro ně přizpůsoben, takže se místo her věnovali „vědecké práci“. Za pomoci atlasů, chytrých telefonů a dalších dodaných podkladů vypracovávali fytocenologický snímek, aby zjistili, jaká dřevina je na daném místě nejvhodnější a pak o kus dál vybírali stromy vhodné ke kácení, počítali, kolik by za ně utržili, jaký by měli čistý zisk a srovnávali, zda se ekonomické hledisko shoduje s ekologickým. Kolega myslivec se tentokrát také nevěnoval myslivecké mluvě, ale velikosti honiteb, jejich držení, pronájmu a poplatkovému lovu. Přestože to byla víc „práce“ než hraní, myslím, že jsme se všichni na oběd rozcházeli s pocitem, že i práce může být zábava.  

To lesní pedagogika, kterou jsme podnikali 23. července, byla naprosto jiná. Do lesa se za námi vypravili klienti NADĚJE, pobočky Zlín. Začali jsme tím, že jsme si vyrobili jakési herbářové listy tří druhů stromů (habitus, otisk kůry, list a semeno). Taky jsme si zkusili stromy rozeznít, tak jako to dělají výrobci hudebních nástrojů, když hledají rezonanční dřevo. Povedlo se to i nám a zjistili jsme, že každý strom zní jinak. Taky jsme počítali, z kolika malých stromečků na dané ploše doroste do dospělosti jeden. Pověděli jsme si, proč to tak je a sami dva z těch potřebných vyřezali. Aby dřevo z nich nezůstalo nevyužito a abychom měli na naši společnou vycházku nějakou památku, uřezali jsme si z kmínků každý kolečko, které jsme si na řezu vyhladili a klienti si je v dílnách dozdobí. Po práci jsme si vyzkoušeli i jak se v lese odpočívá -  prošli jsme se po lese bosky a poznávali les podle vůně (vůni lesních malin nešlo nepoznat J). A pak už na nás čekal myslivec Honza se svými dvěma čtyřnohými kamarády, aby nám pověděl něco zajímavého o myslivosti a lesní zvěři. Škoda jen, že poslední část  - tu praktickou – jsme museli zkrátit, protože nás dohnala bouřka. Ale po předchozích vedrech, dusnu a suchu pro nás byla osvěžením a domů jsme se rozcházeli mokří, ale spokojení a s vzájemným ujištěním, že se určitě zase potkáme.

Lesní pedagogika jaro 2015

Součástí letošního programu oslav Dne Země, byla i lesní pedagogika. Předem objednané školní třídy se v doprovodu  lesnicky vzdělaných průvodců vypravily do lesů v majetku společnosti Lesy města Zlína, s. r. o., aby se přímo na místě dozvěděli jak a proč se lesníci o les starají. Lesní pedagogika není o přednášení, ale o hře a praxi, a tak si děti les sami osahaly a práci vyzkoušely. Jako první navštívila les v blízkosti školy skupina třiceti dětí z MŠ Stonožka. Počasí přálo, a tak si děti naplno vychutnaly pobyt v lese, kde se dozvěděly, jak se chovat a co se nesmí, jak kvetou stromy, zahrály si na včelky a protáhly se při lesní olympiádě. Jako druzí se vypravili do jim blízkého lesa školáci ze ZŠ Zlín, Tř. Svobody. Šlo o čtyřicet pět dětí od třetí do šesté třídy. To jsou už přece jen větší děti, a tak si nejen zopakovali převody plošných a délkových jednotek a prozkoumaly jak je to vlastně s tím záhadným kůrovcem, ale osobně si vyzkoušely jak se stromky v lese sadí a ošetřují. To skupina třiceti sedmi účastníků od „školkáčů“ po téměř dospělé z Mateřské, Základní a Praktické školy Lazy měla při vycházce přímo na Den Země úplně jiné úkoly. Najít na jaře v lese semenáček buku, to je celkem jednoduché, ale objevit smrkové nebo bukové semínko, to není jen tak. Také oni se před obědem řádně protáhli při lesní olympiádě, ale i při čištění lesní pěšiny od ořezaných větví. Díky poutavému vyprávění námi pozvaného myslivce a jeho dvěma čtyřnohým společníkům si jistě účastníci ze všech skupin budou dlouho pamatovat myslivecký pozdrav i další zajímavosti z oblasti myslivosti.